Jan van Wolferen, bastaardzoon van Jan van Arkel IV.


In 1372 beleent Otto van Arkel zijn broer Jan van Wolferen met een stuk land in het land van Arkel. Groesbeek, Waale en anderen nemen aan dat Jan een bastaardzoon is van Jan IV van Arkel. Dat hoeft niet per se. Er zijn meedere voorbeelden dat kinderen van Arkel hun eigen naam voerden, kijk maar naar bisschop Jan van Arkel, die in de aktes van der Le(d)e genoemd wordt.
Aannemende dat het inderdaad een bastaardzoon was, dan heeft hij de naam van zijn moeder. Zoals gebruikelijk werd hij opgevoed aan het hof van de vader, en daar volledig geaccepteerd als volwaardig lid van de "clan". Ik heb geen verwijzing kunnen vinden naar zijn moeder, dat zou dus inhouden dat die ergens anders woont. In die tijd had de familie van Arkel veel contacten met Gelre, Kleef en Gulik. Het is gissen, maar zeker niet ondenkbaar dat tijdens een van die uitstapjes Jan IV van Arkel in contact kwam met de familie van Wolferen, die immers in die tijd veelvuldig in Kleef aanwezig was. In dat geval zou de link naar Vulfara/Wolferen gelegd kunnen worden naar het verleden. Van Jan van Wolferen zijn veel gegevens te achterhalen. Een aantal daarvan heb ik hieronder verwerkt.
Er is veel informatie beschikbaar, en fascinerend werk om middeleeuwse familierelaties uit te rafelen.


Fragment genealogie.

 1. Jan van Wolferen de oude, bastaardzoon van Jan IV van Arkel, geb. ca 1345, ov. 1423, tr. Aleyd Johan Ruyschen dochter
  Zij hebben land te Werconde (Werkhoven), Gorcum, Meerkerk, Vianen en Hagestein. Volgens Kemp was hij burgemeester van Gaspairne (=tegenwoordig Hagestein) en zal daar op het kasteel hebben gewoond. Hoewel de naam tegenwoordig weinig meer zegt, was het niet onaanzienlijk. Aan de hof van Gaspairne waren 144 lenen verbonden! Tijdens de Arkelse oorlog wordt er een langdurig beleg opgeslagen voor Gaspairne. Als de situatie uitzichtloos wordt pleegt Jan verraad (volgens Kemp) aan de zaak van Arkel, en geeft zich over aan de Hollanders. Dat kan kloppen, want in 1405 krijgt hij van de graaf van Holland al zijn goederen terug.
  Kinderen:

  1. Jan van Wolferen de jonge, tr. Jvr. Agniese van der Haer, dr. van Allard van der Haer en Geertruide.
   Van kinderen heb ik nog geen vermelding kunnen vinden in de leenboeken. Zij verkopen het laatste stuk land in de landen van Arkel in 1441, en schijnen meer boven Rotterdam te gaan wonen. Dat zou overeenkomen met de bezittingen van de familie van der Haer, dat op zich ook een bastaard geslacht zou zijn van Arkel. Zij voeren het Arkelse wapen, maar dan met andere kleuren. In het necrologium St. Servaes te Utrecht is tussen 1431 en 1466 vermeld: VI Kal. .. Obiit Agnes van der Haer. Wellicht heeft Agnes zich ingekocht in de abdij om haar oude dag te slijten.
   Kinderen wellicht:
   a. Gillis van Wolferen, komt volgens Groesbeek voor in de rentmeester rekeningen in 1447.


  2. Agatha van Wolferen, tr. Lambert Gijsbertz, wrsch. een van Broekhuizen/ van Cule.

   Kinderen:
   a. Cecilia


  3. Blijderaet van Wolferen, tr. Gerard Woutersz. Coevoet, zn van Wouter Woutersz. Coevoet van Bovendael (Bonnendael) en Jutte Wilde.
   Als wapen van Coevoet wordt wel vermeld: twee gekruiste balken met bovenin een kip of een haan. De familie komt begin 14e eeuw voor als leenmannen van de heer van Culemborg, en was zeer rijk. Zij lenen heel veel geld uit, en hebben overal stukken land en/of rechten. De grootvader van Wouter was knape en een neef van Jan van Arkel. Blijkens een vermelding uit 1391 was hij getrouwd met Aleida van Poelgeest, en wordt genoemd als zwager van Jan van Woerden.
   Kinderen:
   a. Jutte Koevoet, tr. Hubert van Laar (ook al neef van de leenheer)
   b. Floriske Koevoet, tr. Dirk Overrijn. Kind: Truitje.
   c. Wouter Koevoet.


  4. Niet drect te plaatsen:
  5. domicella Margaretha de Wolferen et soror Marcelia
   Vermeld in het necrologium van St. Servaes te Utrecht, overleden voor 1441. Wellicht kinderen van Jan van Wolferen de oude, of is Marcelia de Cecilia van Agatha?  ga terug naar stambomen en zo
  bronnen
  klik op een balk
  foto's, verhalen en zo
  contact / disclaimer