Van den Kolck.


Op een gegeven moment had ik de familie van Wolferen terug tot voor 1600, maar er bleef een vraagstuk inzake het bewijs wie de vader was van Jan van Wolferen (1721-1783), nummer VII uit de stamreeks. Aan de hand van doopgetuigen was wel duidelijk dat hij een zoon moest zijn van Willem en Willemke van Kolk, maar je wilt toch graag hardere bewijzen. Ik heb daarom alle toegankelijke archieven van Winssen en omstreken doorgespit, vooral op zoek naar Van de Kolk. Dit leverde niet allen een goed inzicht in de Winssense "tak" van Kolck, maar zelfs wel een beetje een band met die familie. Daarom heb ik mij aangemeld bij de yahougroup Duffeltgenealogie, wat ik een ieder met voorouders in die buurt van harte kan aanraden. Helemaal onderaan deze pagina vindt u een link om u ook aan te melden. Bij deze group vindt u ook de echte van de Kolck kenners.
Onderstaand vindt u een uittreksel uit mijn gegevens.


Van den Kolck, tak Winssen

Tegen 1700 verschijnt in Winsen een echtpaar Arnt en Aaltje (volgt I). Blijkbaar is er een zus meegekomen, die genoemd wordt Rebecca, geboren te Zyfflich, maar naar mijn mening te identificeren als Roberta, ged. Zyfflich 07.07.1671 (*) (volgt II).

I. Ant van Kolck, ged. Zyfflich 6-8-1666, zoon van Lucas van Kolck en Wilhelmina Neuy, ov. Winssen 25-4-1738 tr. ca. 1693 Aaltje Wanders, ged. 1669, dr. van Wander Wanders en Ida Verwayen (*), ov. Winssen voor 1753, ws. 4-4-1732.

RA Winssen, 2-8-1714: Lodewijk Flemmingh cum suis hebben voor 470 gl vercoft aan Arnt van de Kolck het recht van verwin aan drie mergen weyland. den 27 Maij 1714
RA Winssen 2-8-1714: Willem van Wijcks en Maria Wellinghs erfgen. cederen voor 470 gld off wel voort recht van voorstaand verwin aan Arent van de Colck en Aeltje Wanders drie mergen weijland het Moniken campke coram Jacob van Elsen en Arien Jans den 27 Maij
RA Winssen 3-8-1716: Alard van Alphen en Maria Stat, Arent van de Colck en Aaltje Wanders, Echtel. als Principale pachter van de wijnen, biren, Gemaal, geslacht Sout Seep peerden ende Schapen hoofdgeld Heerdstede en tappers ende nering en Handr. Coenen en Reijntje Roest als borgen en Principale hebben voor voorss pacht beginnende met 1 juli 1716 verbonden aand Hr Ontf Schull alle Hare Gereede en ongerede goederen en Arent van de Colck cum uxore specialick een camp Moniken Camke gent. coram Arter Jans en Henr. Coenen den 30 junii 1718
RA Winssen 4-3-1753: Jan Holterman en Wentje van Kolck echtel., Peternella van Kolck Weduwe van Johan van Kuyck voor haar selfs en als Moeder en Voogdesse van haar vier onmundige kinderen met namen Leyde, Peter, Aardt en Johan van Kuyck bij gemelde Johan van Kuyck in Egtschap erweckt, mitsgaders Jacob van Kuyck in qualitijt als Bloet Oom en Momboir van de vier voorschreven Onmundige ingevolge verleent Consent van den Hoog Geboren Heere Amptman Grave van Bylandt in dato den 27 Octobris 1752, voorts Jan, Joh. en Wouter van Wolfferen, Jan Vinck voor hem selfs en mede sterkmakende voor sijne Absente Broeder Peter Vinck, cederen ijder in haare voorschreven qualitijt voor eene Somma van 450 gulden aan Wouter Theunisse en Johanna van Kolck Echtelieden een campke Wylandt gelegen onder Winssen Ampts genaamt Munniken camp groot eene mergen palende Oosten De Heer D H van de Sandt, Westen de Catuysers van Roemonde Zuiden Coperen selfs, Noorden de Gemeene Straat Beswaart met 13 stuivers ordinaire verpondinge, en voor eene mergen in Ampts en Dorps Lasten, belast met een halfe Roede Landdyck Sun No35. voorts als van outs coram jacob Geurts en Hendrik Gerits den 3 martius 1753.
Kinderen:
 1. Willemke van Kolck, ged. wrsch. Zyfflich, ov. Winssen 1-6-1751, tr.GK Beuningen 22.4.1719 Willem van Wolferen, ged.GK Beuningen 23.5.1686, overl. ca. 1730

 2. Kinderen:
  1. Jantie van Wolferen, ged.RK Doddendael 5-1-1720, get.: Dierick Jansen en Mari van Kolk
  2. Peternel van Wolferen, ged.RK Doddendael 5-1-1720, get.: Hendrik van Wolferen en Jenneke van Wolferen
  3. Joannes van Wolferen, ged.RK Doddendael 18-5-1721, get.: Dierck van Wolferen
  4. Maria van Wolferen, ged.RK Doddendael 4-4-1723, get.: Aert van Kolck en Wijntie van Kolck
  5. Wander van Wolferen, ged.RK Doddendael 9-12-1725, get.: Wilm Vinck en Gerlie Wanders, Ov. Winssen 6-5-1753

 3. Geertje van Kolck, ged. wrsch. Zyfflich, ov. Winssen 8-10-1738, tr.NH Ewijk 14-4-1722 Wilhem Derks Vinck, ov. Winssen 18-2-1748

 4. Kinderen:
  1. Henricus Vinck, ged.RK Doddendael 26-2-1723, get.: Aerent van Kolck en Helena Vinck.
  2. Henricus Vinck, ged.RK Doddendael 14-5-1724, get.: Arent van Kolck en Fijke Vinck
  3. Jan Vinck, ged.RK Doddendael
  4. Peter Vinck, ged.RK Doddendael 1729

 5. Mari van Kolck, ged.RK Doddendael 10-4-1700 (als Maria Gertruda), get.: Jan Bollick en Handerske Wanders, ov. wrsch. Winssen ca. 1722. Op 05-01-1720 is een Mari van Kolck getuige bij de doop van de tweeling van Willem en Willemke (zie a1).

 6. Wijntje van Kolck, ged.RK Doddendael 22-12-1702, get.: Willem Hoefs en Geritie Wanders, tr. Jan Holterman

 7. Kinderen:
  1. Theodora Holterman, ged.RK Zyfflich 26-10-1740, get.: Wilhelmus Holterman en Elisabeth Voss
  2. Allegonda Holterman, ged.RK Zyfflich 4-2-1742, get. --
  3. Allegonda Holterman, ged.RK Zyfflich ?-1-1745, get.: Henricus Holterman en Gertrud van Kolk
  4. Arnoldus Holterman, ged.RK Zyfflich 7-12-1748, get.: Ignatius Isselbach en Joanna van Kolk

 8. Joanna van Kolck, ged.RK Doddendael 21-12-1704, get.: Grietie Wanders, ov. ws. jong


 9. Johanna van Kolck, ged.RK Doddendael 5-6-1706, get.: Jan Dierickse en Eijtie van Wayen, tr.RK Doddendael 14-03-1739 Wouter Teunissen
 10. . Wouter komt voor als erfpachter in het RA en wordt genoemd in het Dorpsboek, waarschijnlijk als diegene die de dorpslasten int.
  Kinderen:
  1. In 1742 overlijdt een kind van Wouter Tunissen
  2. Ook in 1747 overlijdt er een kind van Wouter Teunissen

 11. Petronel van Kolck, ged.RK Doddendael 22-2-1711 get.: Melis Jacobs en Lentie Korneels(?), ov. Winssen 17-11-1753 tr. Johan van Kuyck, Ov. Winssen 14-5-1751.
 12. RA Winssen, 7 may 1745: Theunis Gerits van Erp en Theuntjen Bouwens Echtelieden cederen voor eene somme van 760 gulden aan johannis van Kuyck en Petronel van Kolck Echtelieden Huys, Hoff en Boomgaart, so groot en kleyn als het selfe gelegen is. Palende O. Gysendam Z. de gemeene straat W. Aart Broekman en N. den Bandijk. Met geene lasten of uytgangen beswaert als alleen jaarlijks met eene gl: in de ordin. verpondinge met belofte van suyveringe tot den laatste decembris 1744. Coram Wouter Teunissen en W. van Ommeren den 2 may 1745.
  Kinderen:
  1. Leyde van Kuyck
  2. Peter van Kuyck
  3. Aart van Kuyck
  4. Johan van KuyckII. Rebecca van Kolck, wrsch.als Roberta ged.RK Zyfflich 07-07-1671, ov. Winssen 9-4-1748, tr.RK Doddendael 11-4-1706 (get. Rutgerus Laer(Pater) Aret Drisen) Theunis Jansen.

Kinderen:
 1. Lucas Teunissen, ged.RK Doddendael 18-6-1710, get.: Ant van Kolck en Engeltie Jansen.
 2. Maria Teunissen, ged.RK Doddendael 4-5-1713, get. Willem Jansen en Gertie van Kolck.
(*) volgens andere bron zou Roberta van Kolck getrouwt zijn met Wessel Reijmers, en Aleida Wanders met Arnoldus Damen
ga terug naar stambomen en zo
bronnen
klik op een balk
foto's, verhalen en zo
contact / disclaimerClick here to join Duffeltgenealogie
Click to join Duffeltgenealogie