Het raadsel Frederik van Wolferen.


Frederik komt veelvuldig voor in aktes in de overbetuwe en blijkt een broer te zijn van Gossen. Er was echter geen doop te vinden, hoewel alle voorkomende jaren in alle relevante dtb's zijn doorzocht. Het meest dicht in de buurt op grond van zijn later bekende leeftijd kwam in aanmerking een doop van een Theodorus, in gewoon Nederlands Derk. Vreemd genoeg komt de naam Derk niet voor in latere stukken. Zou hij vroegtijdig overleden zijn?

De oplossing kwam toen het tot me doordrong dat ik ergens gelezen of gehoord had dat de roepnaam van Frederik in het Overbetuws luidt: Frérik. Gezet naast de roepnaam van Theodorus: Dérik is het wel duidelijk wat er is gebeurd. Bij de doop heeft de pastoor - de pastoors volgden elkaar snel op in die tijd (ik meen een Duitser) - begrepen dat het om Dérik ging ipv Frérik. Ik weet niet of u wel eens bij een eenvoudige (katholieke) doop bent geweest. De bezoekers krijgen een hand, en gaan de kerk in om te dopen. Na de doop loopt iedereen mee naar de sacristie waar de pastoor het doopboek uit de kast haalt. Hij vraagt naar de naam, en schrijft die in. Boek dicht. Na enkele korte opmerkingen gaan de bezoekers naar buiten. De ouders zien de inschrijving zelf niet, wie wil meneer pastoor nou controleren? Als ze het hadden aangedurft was er natuurlijk nog een probleempje. Ze konden niet schrijven, en wisten zeker niets van Latijnse namen.


I. Dierick Jansen van Wolferen ged. Doddendael 5-2-1682, ov. Beuningen 15-12-1758, otr. Beuningen 8-8-1711 RK tr. Doddendael 2-11-1722 1. Teuniske Mertens

II. Hendrik Dierickx van Wolferen, ged. Beuningen 11-6-1713, begr. Beuningen 21-11-1794, otr. Beuningen 17-2-1737, tr. Andelst 5-3-1737 Agnes Goossens, j.d. van Andelst, dr. van Gosen Hermsen en Barbara Jansen ged. Andelst 26-2-1718, begr. Andelst 15-8-1795.

Kinderen:

  1. Teuniske van Wolferen, ged. Eijmeren 10-4-1737 (get: Jan Dierckse van Wolferen, Barbara Jansen), tr. Hermanus Jansen.
  2. Wijnekenvan Wolferen, ged. Doddendael 8-3-1739 (get: Henderick Jansen, Tuntie van Wolferen), tr. Jacobus Husman
  3. Hendrika van Wolferen, ged. Indoornik 23-12-1740 (get: Jan Jansen van den Toorn, Rudolpha Janssen)
  4. Theodorus (Frederik !) van Wolferen, ged. Indoornik 18-10-1743 (Joannes Driessen, Joanna Gossens), ov. Westervoort 14-1-1801, tr. Westervoort 31-12-1786 Bartje Wouters, wed. Toon Heymen, dr van J. Wouters en E. van Dijck
  5. Roelofke van Wolferen, ged. Indoornik 30-3-1746, ov. Andelst 27-12-1808, otr. Andelst Gerrit Peperkamp, ruiter, zn van Andries Peperkamp
  6. Gosuines van Wolferen, ged. Indoornik 7-3-1748, otr. Westervoort 29-1-1769 Willemina Labots, begr. 11-6-1804, dr. van Jan Labots en Derkje Reysink
  7. Henricus van Wolferen, ged. Eijmeren 12-11-1750 (get: Gossen Holmans, Wendelina Janssen)
  8. Henricus van Wolferen, ged. Eijmeren 20-11-1751 (get: Gossen Holmans, Wendelina Janssen)
  9. Anna van Wolferen, ged. Eijmeren 15-11-1754, begr. Andelst 20-1-1795, tr. Andelst 1-9-1775 Willem Peperkamp, begr. Andelst 22-11-1794
  10. Judith van Wolferen, ged. Eijmeren 24-5-1759 (get: Gossen Holmans, Wendelina Janssen)

ga terug naar stambomen en zo
bronnen




klik op een balk
foto's, verhalen en zo
contact / disclaimer