Van Vulfara naar Wolferen.


Na 1300 zien we al veel aktes in de plaatselijke taal verschijnen. De familie wordt dan steeds Wolferen of Woelferen genoemd (uiteraard vaak met dubbel f). Het grootste probleem in de periode vóór 1500 is dat grote delen van de Overbetuwe in Kleefse handen waren. De familie Van Wolferen komt dan ook niet in de leenregisters van Gelre voor. Rechtshandelingen werden op de meest uiteenlopende plaatsen beschreven, in kloosters, maar ook op de kanselarij in Kleef. Pas tegen 1500 begint de familie met grote regelmaat voor te komen in de signaatsboeken van het ambt Overbetuwe.


Opzet tot een aanzet voor een stamreeks 1300 - 1500.

 1. Derck van Wolferen, komt voor in aktes Kleef: uit een akte uit 1343 blijkt dat hij een horige Greta heeft verkregen door haar te ruilen tegen Dayken de Cortendorp.
  Kinderen: mogelijk:
  1. Jan van Wolferen, volgt B

 2. Jan van Wolferen, leeft 1412: verkoopt ¼ deel van het goed de Pol te Opheusden, zegelt met een Leeuw, tr. NN.

 3. Kinderen w.s.:
  1. Jan van Wolferen, volgt C.
  2. Sander van Wolferen, komt voor in de gerichtssigaten Andelst, wordt aangeslagen in Hervelt, en in Oosterholt als uytheems.

 4. Jan van Wolferen, genoemd in gerichtssignaten, in belastinglijsten met Oosterholtse namen 1450-1480, aangeslagen in Oosterholt, komt voor samen met broer Sander in gerichtssignaten tr. NN.

 5. Kinderen w.s.:
  1. Jan van Wolferen, volgt D.
  2. Rens van Wolferen

 6. Jan van Wolferen, leeft 1494, getuigt ‘in den volle gericht’ dat hij en zijn vader en moeder al 40 jaar in Oosterholt wonen.Stamreeks van Wolferen 1500-1900.


 1. Jan van Wolferen, waarschijnlijk dezelfde als D hierboven, heeft in 1519 aanzienlijke stukken land (meer dan 70 ha.) in bezit in Oosterholt, tr. Elisabeth van de Hoeven, dr. van Johan van de Hoeven en Elisabeth.
 2. Henrick Jansoen van Wolferen, woont Oosterholt, gerichtsman, herbergier, mede uitvoerder illegale veerdienst op Nijmegen, zegelt met een leeuw, overl. ca 1580, tr. Corneliske.
 3. Johan Henricks van Wolferen heeft huis in Nijmegen, land in Hees, Weurt en Beuningen; buurmeester, landbouwer, pacht land in Weurt vanaf 1595 overl. 1631/32, tr. 2. ca. 1594 Stijneke Jans (tr.1. NN. tr. 3. 1630 Jaexken Holtappel).
 4. Roelof Janssen van Wolferen, geb. ca. 1600, buurmeester, landbouwer, neemt de pacht over van zijn vader en broer nadat zij overleden zijn aan w.s. de pest in 1632, leent 1000 gulden uit aan de gouverneur van Nijmegen, buurmeester, heeft hofstede in Beuningen, woont op de Kloosterhof in Weurt, (samen meer dan 100 ha bouwland), overl. ca. 1660, tr. Jenneke Dierix, dr. van Derck Janssen en NN.
 5. Jan Roelofs van Wolferen, geb. ca. 1627, neemt pacht over van zijn vader, heeft land en pachtland in Weurt en Beuningen, wordt aangesproken door kinderen van Roelof Willems van Wolferen (Willem is de broer van III) inzake nootdruft, overl. 1694, tr. 2. 1668 Jerewijs Willems aen gen Thorn, dr. van Willem aen den Thorn en Jenneke. (tr. 1. 1647 Lysken Segers, wed. Cornelis Rutgers).
 6. Willem Janssen van Wolferen, ged. Beuningen 23.5.1686, overl. ca. 1730, wellicht radmaker, tr. Beuningen 22.4.1719 Willemke van Kolck, begr. Doddendael 1.6.1751, dr. van Arnt van den Colck, pachter van de principalen cijns, en Aeltje Wanders.
 7. Jan van Wolferen, ged. Doddendael 18.5.1721, landbouwer, tabaksplanter, overl. Leeuwen 1783, tr. Leeuwen 3.2.1754 Maria Stevense Kooymans. (tr. 2. Leeuwen 9.7.1780 Joanna Otten de Vree).
 8. Arien van Wolferen, ged. Leeuwen 1.3.1768, planter, poldermeester, overl. Leeuwen 1.5.1832, tr. Leeuwen 4.5.1794 Maria van de Geyn, ged. Leeuwen 15.3.1765, overl. Leeuwen 28.1.1847, dr. van Gijsbert van de Geyn en Gertuid Merckenhof.
 9. Jan van Wolferen, ged. Leeuwen 18.4.1800, bakker, planter, overl. Leeuwen 18.6.1862, tr. Leeuwen 3.9.1830 Maria Pompen, ged. Leeuwen 7.10.1801, overl. Leeuwen 18.6.1841, dr. van Jan Pompen, hoefsmid, en Joanna van de Sandt.
 10. Arien van Wolferen, geb. Leeuwen 20.7.1833, tabaksplanter, overl. Leeuwen, tr. Druten 20.4.1866 Grada Leenders, geb. Druten 25.10.1841, overl. Leeuwen, dr. van Leendert Leenders en Grada Rutten.ga terug naar stambomen en zo
bronnen
klik op een balk
foto's, verhalen en zo
contact / disclaimer