De familie de Vulfara (van Woelferen).


In de middeleeuwen was het al niet anders dan nu. Mensen en instituten probeerden zoveel mogelijk geld te verwerven. Bezit van land en daarmee verbonden rechten was cruciaal hiervoor. De basis voor aanspraken vormden de akten. Iedereen met bezit had wel een cartularium. Teneinde zijn bezit te vergroten of te verruimen was men zeer vindingrijk. Het was gebruikelijk een afschrift te maken van aktes die niet meer in goede staat waren. Hoe makkelijk was het dan niet een niet-bestaande akte over te schrijven? Kijk het werk van Kruisheer er maar op na over de kanselarij van Holland. Kopieen en falsetten zijn niet van de lucht. Ook het toevoegen van niet bestaande aanspraken was gemeengoed. Zo vinden we in een akte van St. Servaas de vermelding van een kapel in Wolferen. Het is wel zeker dat die er niet was. Maar, eenmaal vermeld zou het wel recht geven op opbrengsten indien er wel een kerk gebouwd zou worden. Het zekere voor het onzekere nemen?

Er was slechts een kleine groep mensen die konden schrijven en lezen. De voertaal daarvoor was Latijn. Het gevolg was dat veel (plaats)namen verlatiniseerd werden. Het gebied waar mijn familie zijn naam aan ontleent is Wolferen, ook wel Woelferen genoemd. In het latijn komt deze naam op allerlei manieren voor, zoals Uulfram (lees: Woelfrum) Wulfaram, Vulfaram maar vooral: Vulfara (lees: Woelfuru). Het gebied schijnt in vroeger tijd veel groter te zijn geweest, maar is deels weggespoeld door de Waal.
Er zijn veel aktes waarin de familie wordt genoemd, waaronder een aantal latere vervalsingen. Heel voorzichtig zou men een aanvang kunnen maken met een stamreeks. Omdat ik echter nog lang niet alle aktes heb gelezen volsta ik op dit moment met de link gebiedsnaam/ eigen naam.


Vermeldingen van de familie de Vulfara:

Plaatsnaam Genoemde personen
Wolferen Boso de Vulfara
(+ Rothem?) Eppo de Vulfara
(+ Selechine?) Rodulfus de Vulfara
Gezonis Campus
Telo de Vulfara


Gezien de voornamen en de directe ligging nabij komen ook nog in aanmerking:

Plaatsnaam Genoemde personen
Balveren Boso
" Eppo
Oosterhout Bennico de Telo
Thele
Bennico de Telo apud OstreholtIn de 9e eeuw blijken deze gebieden in bezit van de abdij van St. Vaast (Sante Vedastius). Vanaf einde 11e eeuw worden vele gebieden, waaronder Wolferen, Gezonis Campus en Thele verkocht aan de graaf van Kleef, zodat de inwoners Kleefs werden. Dat is ook de reden waarom bijvoorbeeld een Sander van Wolferen bij een belastingheffing in Oosterhout rond 1450 vermeld wordt als uytheems".ga terug naar stambomen en zo
bronnen
klik op een balk
foto's, verhalen en zo
contact / disclaimer